Daily Archives: 14.04.2015

Cấp cứu nội thần kinh số 36 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHÚ Ý NHỮNG BỆNH KÈM THEO VÀ NHỮNG BIẾN CHỨNG CỦA ĐỘT QỤY (BEWARE OF THE COMORBIDITIES AND COMPLICATIONS OF ACUTE STROKE) Thomas M. Mailhot, MD Đột qụy là nguyên nhân dẫn đầu của tỷ lệ bệnh tật và tử … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này