Daily Archives: 13.04.2015

Cấp cứu ngoại thần kinh số 7 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CẤP CỨU CHẨN ĐOÁN XUẤT HUYẾT DƯỚI MÀNG NHỆN (HEMORRAGIE SOUS-ARACHNOIDIENNE) O.L Alves B. George Service de neurochirurgie Hopital Lariboisière (Paris) Xuất huyết dưới màng nhện (hémorragie sous-arachnoidienne) được định nghĩa như là sự hiện diện của máu trong khoang … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngoại thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này