Daily Archives: 12.04.2015

Cấp cứu Nội Tiết và Chuyển Hoá số 23 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG CHẨN ĐOÁN MỘT BỆNH NHÂN HẠ ĐƯỜNG HUYẾT BẰNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH (DO NOT FIND OUT THAT YOUR PATIENT IS HYPOGLYCEMIC ON THE CT SCANNER) Zhanna Livshits, MD Department of Emergency Medicine New York University School of … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận