Daily Archives: 11.04.2015

Cấp cứu hô hấp số 35 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH LAO (TUBERCULOSIS) Amy J. Behrman, M.D Associate Professor of Emergency Medicine University of Pensylvania Health System Philadelphia, Pennsylvania. I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG 1/LAO NGUYÊN PHÁT (PRIMARY TUBERCULOSIS) : Nhiễm lao nguyên phát thường không có triệu chứng, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này