Daily Archives: 10.04.2015

Cấp cứu hô hấp số 34 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG LOẠI BỎ BỆNH LAO CHỈ DỰA TRÊN MỘT X QUANG NGỰC ÂM TÍNH (DO NOT EXCLUDE TUBERCULOSIS SIMPLY BASED ON A “NEGATIVE” CHEST X RAY) MUSTAPHA SAHEED, MD Clinical Instructor Department of Emergency Medicine Johns Hopkins University & Hospital … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này