Daily Archives: 07.04.2015

Cấp cứu hô hấp số 33 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI (PNEUMOTHORAX) Adam L. Friedlander, MD Division of Pulmonary Sciences and Critical Care Medicine. Department of Medicine. University of Colorado at Denver and Health Sciences Center, Denver, Colorado. 1/ MỘT TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI LÀ GÌ ? … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận