Daily Archives: 04.04.2015

Cấp cứu ngoại thần kinh số 6 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHÈN ÉP TỦY CẤP TÍNH (COMPRESSION MEDULLAIRE AIGUE) N.Bruder Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital de la Timone, Marseille Chèn ép tủy bán cấp (compression médullaire subaigue) là một cấp cứu ngoại khoa. Sự nặng thêm về mặt lâm sàng, dẫn đến bại … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu ngoại thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này