Daily Archives: 02.04.2015

Thời sự y học số 368 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHUYÊN ĐỀ UNG THƯ 1/ HƯỚNG VỀ TÌNH TRẠNG CÀNG NGÀY CÀNG NHIỀU UNG THƯ ? “Theo kết luận của công trình nghiên cứu này, phải chờ đợi 22 triệu trường hợp ung thư mới được liệt kê mỗi năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 5 bình luận