Daily Archives: 30.03.2015

Cấp cứu nội thần kinh số 35 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG BỊ LẦM BỞI NHỮNG BỆNH GIỐNG VỚI ĐỘT QỤY (DO NOT BE FOOLED BY THE MIMICS OF STROKE) Shoma Desai, MD Assistant Professor Department of Emergency Medicine Los Angeles County/University of Southern California Medical Center Đột qụy thường được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này