Daily Archives: 27.03.2015

Cấp cứu dạ dày ruột số 36 – BS Nguyễn Văn Thịnh

UNG THƯ THỰC QUẢN (ESOPHAGEAL CANCER) Casey M. Calkins, M.D Department of Pediatric Surgery Mercy Children’s Hospital Kansas City, Missouri 1/ NHỮNG YẾU TỐ NGUY CƠ PHÁT TRIỂN UNG THƯ THỰC QUẢN ? Cả rượu và thuốc lá gia tăng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này