Daily Archives: 26.03.2015

Cách tính năm nhuận (âm lịch)

Muốn tính năm âm lịch có tháng nhuận hay không, ta lấy năm dương lịch chia cho 19, nếu chia hết hoặc cho các số dư 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì năm đó sẽ có tháng nhuận. * … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này