Daily Archives: 25.03.2015

Cấp cứu hô hấp số 31 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI (PNEUMOTHORAX) Ann Hess Attending Physician Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan + Tràn khí màng phổi được định nghĩa như là sự hiện diện của air hay gas trong xoang phế mạc + Tràn khí … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | 2 bình luận