Daily Archives: 21.03.2015

Nhật thực 20/03/205 (hình chụp từ đài quan sát “Pic du Midi” và hình chụp từ vệ tinh Proba-2)

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu sản phụ khoa số 17 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN BẰNG ĐƯỜNG SINH DỤC ( SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES ) Catherine A.Marco,MD Department of Surgery St.Vincent Mercy Medical Center Toledo, Ohio Kerry Broderick,MD Department of Emergency Medicine Denver Health Medical Center Denver, Colorado 1/ CÁC BỆNH LÂY … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu sản phụ khoa, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận