Daily Archives: 20.03.2015

Nhật thực 20/03/205

Sau đây là một số hình ảnh về nhật thực (toàn phần) xảy ra ngày 20/03/2015 quan sát được ở châu Âu:

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Nhật thực toàn phần 2015

Ngày 20/03, nhật thực toàn phần (mặt trời bị mặt trăng che 100%) sẽ xảy ra và quan sát được ở châu Âu.Điểm quan sát toàn phần lâu nhất (mặt trời biến mất hoàn toàn khoảng 2 phút 50 giây) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Gởi Huế – Bảo Yến hát

Đăng tải tại Nhạc | Bình luận về bài viết này