Daily Archives: 19.03.2015

Cấp cứu hô hấp số 30 – BS Nguyễn Văn Thịnh

THÁI ĐỘ XỬ TRÍ HO RA MÁU (APPROACH TO HEMOPTYSIS) Erich C. Kickland Resident Physician University of Michigan Medical Center/ Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan James Mattimore Attending Physician Saint Joseph Mercy Hospital Ann Arbor, Michigan Ho ra … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này