Daily Archives: 17.03.2015

Cấp cứu hô hấp số 29 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HO RA MÁU (HEMOPTYSIS) James E. Winslow, M.D Assistant Professor Department of Emergency Medicine Wake Forest University School of Medicine Winston-Salem, North Carolina Ho ra máu là khạc ra máu từ cây phế quản phổi. Ho ra máu nặng (massive … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này