Daily Archives: 15.03.2015

Cấp cứu nội thần kinh số 34 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỘT QỤY VÀ CƠN THIẾU MÁU NÃO THOÁNG QUA (STROKE AND TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK) J. Stephen Huff, M.D Associate Professor Department of Emergency Medicine and Neurology University of Virginia School of Medicine Charlottesville, Virginia Thuật ngữ stroke (đột qụy) chỉ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này