Daily Archives: 14.03.2015

Nhiếp ảnh gia Richard Silver với những tác phẩm “Time Sliced”

Nhiếp ảnh gia Richard Silver đã thực hiện những bức ảnh ở những nơi nổi tiếng trên thế giới từ sáng đến chiều tối rồi ghép lại trong một tác phẩm duy nhất cho thấy sự thay đổi từng giờ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Du lịch đó đây, Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này