Daily Archives: 13.03.2015

Cấp cứu nội thần kinh số 33 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HÃY NHẬP VIỆN TẤT CẢ NHỮNG BỆNH NHÂN VỚI CƠN THIẾU MÁU NÃO THOÁNG QUA CÓ NGUY CƠ CAO (ADMIT ALL HIGH-RISK PATIENTS WITH TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK) SAI-HUNG JOSHUA HUI, MD Assistant Clinical Professor Department of Emergency Medicine David Geiffen … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội thần kinh, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này