Các đời Vua Triều Nguyễn

 

Hoàng Đế Gia Long
Bảo Ấn của các vị Hoàng Đế triều Nguyễn

Vua
Hoàng Đế
Ngày sinh
Băng hà
Trị vì Tên Lăng Tẩm

Thế Tổ Cao Hoàng Đế
Gia-Long
08/02/1762
03/02/1820
01/06/1802
1819
Nguyễn Phúc Ánh

Thiên Thu Lăng
Dinh Môn
Hương Thủy
Thừa Thiên


Thánh Tổ
Nhân Hoàng Đế
Minh Mạng
25/05/1791
20/01/1841
1820
1841
Nguyễn Phúc Kiêu
Hiếu Sơn Lăng
Hai Cat
Hương Trà
Thừa Thiên
Hiến Tổ
Chương Hoàng Đế

Thiệu Trị
16/06/1807
04/10/1847
11/02/1841
04/10/1847
Nguyễn Phúc Tuyên
Xương Lăng
Cu Chinh
Hương Thủy
Thừa Thiên

Dực Tông
Anh Hoàng Đế

Tự Đức
22/09/1829
19/07/1883
1847
19/07/1883
Nguyễn Phúc Thi
Hồng Nhậm

Khiêm Lăng
Dương Xuân Thuợng
Hương Thủy
Thừa Thiên
Cung Tông
Huê Hoàng Đế

Dục Đức
11/02/1853
24/10/1884
19/06/1883
21/06/1883
Ung Chân
An Lăng
An Cựu
Hương Thủy
Thừa Thiên

Hiệp Hòa
01/11/1847
29/11/1883
30/07/1883
29/11/1883
Nguyễn Phúc Thăng Dương Xuân Hạ
Hương Thủy
Thừa Thiên
Giang Tông
Nghi Hoàng Đế

Kiến Phúc
12/02/1869
31/07/1884
02/12/1883
1884
Ưng Đăng
Bội Lăng
Khiêm Lăng
Hương Thủy
Thừa Thiên

Hiên Tô
Chuong Hoàng Đế
Hàm-Nghi
03/08/1871
04/01/1943
17/08/1884
1985
Nguyễn Phúc Minh Sarlat – France

Đồng Khánh
19/02/1864
28/01/1889
1885
1889
Nguyễn Phúc Biên
Từ Lăng
Dương Xuân Thuợng
Hương Thủy
Thừa Thiên

Thành Thái
14/03/1879
09/03/1955
01/02/1889
1907
Nguyễn Phúc Chiêu An Cựu
Hương Thủy
(An Lăng)

Duy-Tân
19/09/1900
25/12/1945
1907
1916
Nguyễn Phúc Hoàng An Cựu
Hương Thủy
An Lăng

Khải Định
08/10/1885
06/11/1925
18/05/1916
1925
Nguyễn Phúc Tuân
Ưng-Lăng
Châu Chữ
Hương Thủy
Thừa Thiên

Hoàng Đế
Bảo Đại
22/10/1913
31/07/1997
08/01/1926
25/08/1945
Vĩnh Thụy Cimetière Passy
Paris 16 eme
A la mémoire de ma mère, une descendante du prince Tuy Ly (11 ème fils de l’Empereur Minh Mạng)

Bài này đã được đăng trong Viết về Huế. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s