Daily Archives: 07.03.2015

Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn số 11 – BS Nguyễn Văn Thịnh

NHỮNG NHIỄM TRÙNG BỆNH VIỆN (INFECTIONS NOSOCOMIALES) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de Soins Intensifs Hôpital Erasme, Bruxelles Một nhiễm trùng bệnh viện (infection nosocomiale) là một nhiễm trùng đã không hiện diện, cũng không ở trong thời kỳ ủ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu bệnh nhiễm khuẩn, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này