Daily Archives: 05.03.2015

Cấp cứu hô hấp số 28 – BS Nguyễn Văn Thịnh

ĐỪNG LOẠI BỎ VIÊM PHỔI KHI CHỈ DỰA TRÊN MỘT PHIM X QUANG NGỰC ÂM TÍNH (DO NOT EXCLUDE PNEUMONIA SIMPLY BASED ON A ” NEGATIVE” CHEST X-RAY) Mustapha Saheed, MD Clinical Instructor Department of Emergency Medicine Johns Hopkins Hospital … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này