Daily Archives: 03.03.2015

Cấp cứu hô hấp số 27 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI (PLEURAL EFFUSION) Joseph Ming Wah Li, MD Director, Department of Medicine Beth Israel Deaconess Medical Center Assistant Professor of Medicine Havard Medical School, Boston, Massachesetts David Feinbloom, MD Hospital physician, Department of Medicine Beth Israel Deaconess … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này