Daily Archives: 26.02.2015

Cấp cứu hô hấp số 10 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM PHỔI CẤP TÍNH (ACUTE PNEUMONIA) Marvin I. Schwartz, M.D Professor of Anesthesiology Section Critical Care Medicine University of Illinois at Chicago 1/ NHỮNG CƠ CHẾ PHÒNG THỦ BÌNH THƯỜNG NÀO BẢO VỆ CHỐNG LẠI SỰ PHÁT SINH VIÊM PHỔI … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này