Daily Archives: 24.02.2015

Cấp cứu dị ứng số 1 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHẢN VỆ (ANAPHYLAXIS) Vincent J. Markovchick, MD Director, Emergency Medicine Services Denver Health Medical Center Denver, Colorado 1/ PHẢN VỆ (ANAPHYLAXIS) LÀ GÌ ? Tính quá mẫn hay phản vệ (anaphylaxis) là một phản ứng tăng nhạy cảm (hypersensitivity reaction) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dị ứng, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này