Daily Archives: 22.02.2015

Năm MÙI nói chuyện DÊ

Trong 12 con giáp, con giáp nào cũng có cái hay, cái dở. Riêng con Dê đực được kể là một con vật có nhiều tai tiếng nhất, vì dân gian hay gán ghép dê, trực tiếp liên hệ với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này