Daily Archives: 18.02.2015

Giã từ Giáp Ngọ – Chào mừng Ất Mùi

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Tục Lệ Trong Đêm Giao Thừa

Trong đêm giao thừa, sau khi làm lễ giao thừa xong, ta có những tục lệ mà cho đến nay cũng còn nhiều người giữ. —Lễ Chùa, đình, đền: Sau khi cử hành xong lễ giao thừa, người ta kéo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Tục rước ông bà ngày 30 Tết

Đối với dân tộc Việt Nam, chữ hiếu được xem là một trong những thước đo phẩm chất con người. Và một trong những cách thể hiện cho trọn chữ hiếu đó là việc thờ cúng tổ tiên, ông bà. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này