Daily Archives: 07.02.2015

Cấp cứu hô hấp số 26 – BS Nguyễn Văn Thịnh

VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG (PNEUMONIES COMMUNAUTAIRES) Aurélie Bourgoin Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Nord, Marseille Claude Martin Service d’Anesthésie-Réanimation Hôpital Nord, Marseille I. ĐỊNH NGHĨA Đó là một viêm phổi xảy ra ở những bệnh nhân sống nơi cư trú thường ngày … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu hô hấp, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này