Daily Archives: 05.02.2015

Đem lại xúc giác cho bàn tay giả

Lần đầu tiên, một thiết bị của bàn tay sinh học có khả năng cung cấp xúc giác cho kẻ mang nó, đã được thử nghiệm thành công ở bệnh nhân bị cụt cẳng tay.

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này