Daily Archives: 04.02.2015

Cấp cứu dạ dày ruột số 35 – BS Nguyễn Văn Thịnh

UNG THƯ TỤY TẠNG (PANCREATIC CANCER) Sergey V. Kantsevoy, MD, PhD Assistant Professor of Medicine Division of Gastroenterology Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, Maryland Anthony N.Kalloo, MD Division of Gastroenterology Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, Maryland … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này