Daily Archives: 29.01.2015

Cấp cứu dạ dày ruột số 34 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TẮC ĐẠI TRÀNG CẤP TÍNH (ACUTE LARGE BOWEL OBSTRUCTION) Elizabeth C. Brew, M.D Assistant Clinical Professor Department of Surgery University of Colorado Health Sciences Center Denver, Colorado 1/NHỮNG NGUYÊN NHÂN CƠ HỌC CỦA TẮC ĐẠI TRÀNG ? 3 nguyên nhân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu dạ dày ruột, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này