Daily Archives: 27.01.2015

Thời sự y học số 362 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ UNG THƯ TỬ CUNG : THƯỜNG GẶP NHƯNG ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN RẤT SỚM 7000 phụ nữ bị ung thư tử cung mỗi năm ở Pháp. UNG THƯ TỬ CUNG 1. Ungthư nội mạc (cancer de l’endomètre) (95%)  Ung thư … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 5 bình luận