Daily Archives: 17.01.2015

Cấp cứu chỉnh hình số 16 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG HÁNG (TRAUMATISMES DE LA HANCHE) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud I. GÃY XƯƠNG Ổ CỐI (FRACTURES DU COTYLE) Đó … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này