Daily Archives: 15.01.2015

Cấp cứu chỉnh hình số 15 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG ĐAI CHẬU (TRAUMATISME DE LA CEINTURE PELVIENNE) Dominique SARAGAGLIA Professeur des universités-Praticien hospitalier d’orthopédie-traumatologie Chef du service de chirurgie orthopédique et de traumatologie du sport, urgences CHU de Grenoble, hôpital sud I. CƠ THỂ BỆNH LÝ Ta phân … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này