Daily Archives: 14.01.2015

10 lâu đài và cung điện tráng lệ nhất thế giới

Việc xây dựng cung điện như hiện nay được bắt đầu vào năm 1645 trong suốt thời gian Đa Lại Đạt Ma đời thứ 5 trị vì đến năm 1648 thì “Cung điện trắng” được hoàn thành. “Cung điện đỏ” … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Góp nhặt đó đây | Bình luận về bài viết này