Daily Archives: 13.01.2015

Thời sự y học số 360 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ CAFEINE, MỘT BẠN ĐỒNG MINH VỚI LIỀU VỪA PHẢI Những hiệu quả của chất hoạt thần (substance psychoactive) này thay đổi đối với mỗi cá thể. EXCITANT. ” Những công trình nghiên cứu đầu tiên về caféine nhằm tiêm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 5 bình luận