Daily Archives: 12.01.2015

Cấp cứu lão khoa số 17 – BS Nguyễn Văn Thịnh

GÃY XƯƠNG HÁNG (HIP FRACTURE) Jason Wilkins, MD Department of Emergency Medicine Cox Medical Center Sprinfield, MO I. NHỮNG TÍNH CHẤT LÂM SÀNG. 99% những gãy xương này xảy ra ở người già do ngã hay chấn thương xoắn vặn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này