Daily Archives: 06.01.2015

Những điều cần làm đề phòng chống mệt mỏi

Người Pháp có mệt mõi không? Chắc chắn là có! Theo kết quả điều tra vào năm 2011, 61% xác định họ cảm thấy sức lực bị khô kiệt trong suốt quá trình làm việc trong năm (theo báo cáo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Khoa học ngày nay | Bình luận về bài viết này