Daily Archives: 05.01.2015

Cấp cứu lão khoa số 15 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG LÃO KHOA (GERIATRIC TRAUMA) O. John Ma, MD Associate Professor of Emergency Medicine University of Missouri-Kansas City School of Medicine Kansas City, Missouri Với sự gia tăng độ lớn của dân số người già, tỷ lệ chấn thương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này