Daily Archives: 28.12.2014

Cấp cứu chỉnh hình số 13 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG VAI VÀ XƯƠNG CÁNH TAY (SHOULDER AND HUMERUS INJURIES) Robert J.French Assistant Clinical Professor Saint Luke’s Hospital Medical College of Wisconsin Milwaukee, Wisconsin I/ CHẤN THƯƠNG KHỚP ỨC ĐÒN (STERNOCLAVICULAR JOINT INJURIES). 1/ Những đặc điểm lâm sàng. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chỉnh hình, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận