Daily Archives: 23.12.2014

Cấp cứu tim mạch số 54 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG (ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM) Mark Nehler, M.D Program Director of Department of Surgery University of Colorado Health Sciences Center Denver, Colorado William C. Krupski, M.D Professor of Vascular Surgery Section Department of Surgery University of Colorado … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 3 phản hồi