Daily Archives: 19.12.2014

Cấp cứu tim mạch số 18 – BS Nguyễn Văn Thịnh

PHÌNH VÀ TÁCH THÀNH ĐỘNG MẠCH CHỦ (AORTIC ANEURYSMS AND AORTIC DISSECTION) Thomas R. Drake, M.D Medical Director Emergency Department Porter Hospital, Denver, Colorado 1/ PHẢI CHĂNG TÁCH THÀNH ĐỘNG MẠCH CHỦ VÀ PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ LÀ CÙNG MỘT … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | 3 bình luận