Daily Archives: 15.12.2014

Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa số 22 – BS Nguyễn Văn Thịnh

LOẠN NĂNG TUYẾN GIÁP (DYSFONCTION THYROIDIENNE) JEAN-LOUIS VINCENT Chef du Service de soins intensifs Hôpital Erasme Bruxelles. Bệnh nhân trong một tình trạng nặng thường có những biến đổi nhỏ của chức năng tuyến giáp, có thể thích ứng để … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 2 phản hồi