Daily Archives: 13.12.2014

Cấp cứu chấn thương số 44 – BS Nguyễn Văn Thịnh

TĂNG ÁP LỰC NỘI SỌ SAU CHẤN THƯƠNG (HYPERTENSION INTRACRÂNIEN POSTTRAUMATIQUE) Karim Tazarourte Pôle Urgence SMUR-SAMU 77 SAU-Réanimation Hôpital Marc Jacquet (Melun) ME Petitjean Département Urgences Adultes Hôpital Pellegrin CHU Bordeaux I. SINH LÝ BỆNH CỦA TĂNG ÁP LỰC NỘI … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này