Daily Archives: 11.12.2014

Cấp cứu chấn thương số 43 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN NHỮNG THĂM DÒ CHỤP HÌNH ẢNH Y KHOA TRONG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO Dr Jean-Marie Jacques Service des Urgences Centre Hospitalier de la Haute-Senne Soignies, Belgique I. VẪN CÒN NHỮNG CHỈ ĐỊNH CHỤP X QUANG SỌ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này