Daily Archives: 07.12.2014

Camille Cerf: Miss France 2015

Đăng tải tại [-] | Bình luận về bài viết này

Cấp cứu nội tiết và chuyển hoá số 2 – BS Nguyễn Văn Thịnh

  NHỮNG RỐI LOẠN GIÁP TRẠNG (THYROID DISORDERS) 1/ NHỮNG TÌNH TRẠNG LIÊN QUAN VỚI TUYẾN GIÁP NÀO ĐƯỢC XEM LÀ CẤP CỨU THẬT SỰ ? Những cấp cứu thật sự gồm những tình trạng đe dọa đến tính mạng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu nội tiết và chuyễn hóa, Chuyên đề Y Khoa | 2 phản hồi