Daily Archives: 05.12.2014

Cấp cứu chấn thương số 42 – BS Nguyễn Văn Thịnh

CHẤN THƯƠNG SỌ NHẸ (TRAUMA CRÂNIEN LÉGER) Dr Jean-Marie Jacques Service des Urgences Centre Hospitalier de la Haute-Senne Soignies, Belgique Một trong những khó khăn là ở chỗ đánh giá mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Khoảng 80% những … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu chấn thương, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này