Daily Archives: 30.11.2014

Thời sự y học số 357 – BS Nguyễn Văn Thịnh

1/ HÒN GIÁP (NODULES THYROIDIENS) : KHI NÀO VÀ LÀM SAO ĐIỀU TRỊ CHÚNG.Ở Pháp, những phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp vì nghi ung thư vẫn còn nhiều. ENDOCRINOLOGIE. ” Trong 80 % những trường hợp hòn giáp (nodule … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Thời sự y học | 3 bình luận