Daily Archives: 28.11.2014

Cấp cứu tim mạch số 53 – BS Nguyễn Văn Thịnh

HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ (AORTIC STENOSIS) Timothy Ralph White, Ph.D Assistant Professor Department of Anesthesiology University of Illinois, Chicago David E. Schwartz, M.D Professor of Anesthesiology Section Critical Care Medicine University of Illinois, Chicago 1. NHỮNG NGUYÊN NHÂN CỦA … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu tim mạch, Chuyên đề Y Khoa | Bình luận về bài viết này