Daily Archives: 26.11.2014

Cấp cứu lão khoa số 14 – BS Nguyễn Văn Thịnh

BỆNH TIM Ở NGƯỜI GIÀ (HEART DISEASE IN THE ELDERLY) Matthew A. Cavender, MD Division of Cardiovascular Medicine Cleveland Clinic Foundation Cleveland, Ohio. E. Magnus Ohman, MD Professor of Medicine Division of Cardiovascular Medicine Duke University Medical Center Durham, North … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cấp cứu lão khoa, Chuyên đề Y Khoa | 1 bình luận